- ארכיונרי - http://neri-avneri.co.il -

השאלה שיונית לוי התעלמה ממנה

לא בכל יום יוצא לעיתונאי ישראלי לראיין את נשיא ארה"ב. יונית לוי זכתה. אין לי שום ספק, שהאישור שהגיע מהבית הלבן, הכניס לריגוש את כל אלה, ובכללם יונית לוי, שהכינו את הראיון. גם אני צפיתי: שפת הגוף של המראיינת, אמרה שירה. העיניים נצצו. ניכר בה, שעיקר המאמץ שהשקיעה התמקד ב- לא להתעלף.

השאלות- לא משו. הייתה חסרה שאלה אחת, ותחושתי היא, שחסרונה לא נבע מרשלנות אלא בכוונת מכוון. הרי לכם השאלה החסרה, שחשיבותה עולה על כל השאלות, לחוד וביחד:

אדוני הנשיא. במהלך קמפיין הבחירות שלך, הבעת דעתך על ירושלים. אין לחלק אותה- כך אמרת. יהודים רבים שרואים בירושלים השלמה משאת נפש, הצביעו לך. האם אתה יכול לומר להם כאן ועכשיו שהבטחתך שרירה וקיימת- או שמא גם בארה"ב הבטחות של מנהיגים מותר להפר.