- ארכיונרי - http://neri-avneri.co.il -

הרב עובדיה מקלל את שרון

חצי שנה לפני ההינתקות, והרב עובדיה יוסף לא ידע את נפשו מרוב צער. "למה לגרש"?- הוא שאל. "יהודים טובים, למה לגרש אותם". אחרי ששאל, קילל. הקללה הבהילה כמה מחסידיו לאולפן, ואלה ניסו להסביר, למה התכוון כבוד הרב. חצי שנה אחרי שקילל, שרון קרס. הלכתי לארכיון… כל מילה מיותרת…

(שודר ב- 9.3.05)…